Disclaimer

Handelsmaatschappij Jean L’Ortye B.V.

Disclaimer voor prijzenvergelijken.online

Handelsmaatschappij Jean L’Ortye B.V. (Kamer van Koophandel: 54413621), hierna te noemen Handelsmaatschappij Jean L’Ortye B.V., verleent u hierbij toegang tot de website prijzenvergelijken.online en nodigt u uit gebruik te maken van de aangeboden vergelijkers.
Handelsmaatschappij Jean L’Ortye B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De diensten en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze diensten en/of producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Handelsmaatschappij Jean L’Ortye B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Handelsmaatschappij Jean L’Ortye B.V. spant zich in om de inhoud van prijzenvergelijken.online zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Handelsmaatschappij Jean L’Ortye B.V. en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Handelsmaatschappij Jean L’Ortye B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.